Kornmarker

Velkommen hos Jordkonsulenterne

Som uvildig, rådgivende ingeniørfirma tilbyder Jordkonsulenterne privatpersoner, virksomheder og organisationer markedets billigste priser på rådgivning indenfor jord- og miljøteknik. Vores ydelser omfatter en række forskellige typer af forureningsundersøgelse og tilsynsføring.

1 Forureningsundersøgelser
Forureningsundersøgelser sigter imod at identificere forureningstype, forureningsgrad og forureningsomfang ved enten specifikke forureningskilder eller i større jordpartier på en ejendom.

Forureningsundersøgelse kan bl.a. indbefatte:
a) Indledende arkivundersøgelser af ejendommens tidligere anvendelse
b) Tekniske indeklimaundersøgelser
c) Forureningsundersøgelser omkring olietank, smøregrav m.v.
d) Prøveudtagning og kemisk jordprøveanalyser ved bortskaffelse af overskudsjord (Forklassificering)
e) Grundvandsundersøgelse

2 Miljøteknisk tilsyn med bortgravning af forurenet jord
Jordkonsulenterne tilbyder endvidere markedets billigste priser på tilsynsføring i forbindelse med sortering, genanvendelse, bortskaffelse- eller oprensning af jord.

Priseksempler på ovennævnte ydelser

Blidahlund 1, 2.tv. - 2920 Charlottenlund - Tlf. 5029 3679 - Email info@jordkonsulenterne.dk
webdesign & cms af topmedia.dk